Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W placówkach oświatowych powiatu górowskiego odbyły się dziś inauguracje nowego roku szkolnego. W rozpoczęciu edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze wzięła udział Starosta Górowski Urszula Szmydyńska. Natomiast w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego Starostę Górowskiego reprezentowała Katarzyna Antolak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Górze. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wytrwałości i satysfakcji w nowym roku szkolnym 2023/2024.

 

W roku szkolnym 2023/2024 naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Górowski podejmie 1284 uczniów (w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze – 128 słuchaczy, w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze 413 uczniów,  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu 79 uczniów oraz w  Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze 664 uczniów).

W nowym roku szkolnym naukę w klasach pierwszych  rozpoczyna:

- w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze: 15 słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz 33 słuchaczy w Szkole Policealnej, w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca oraz technik BHP;

- w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze: 131 uczniów w następujących profilach: matematyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, policyjnym, humanistycznym, ogólnym oraz lingwistycznym;

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wąsoszu 2 uczniów w Szkole podstawowej, 3 uczniów w Branżowej Szkole I stopnia, 2 uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz 4 nowych przedszkolaków.

- W Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze: 96 uczniów w Branżowej Szkole I stopnia, w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik kucharz, murarz-tynkarz, lakiernik samochodowy, magazynier logistyk, sprzedawca, elektryk, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz, ślusarz oraz 122 uczniów w Technikum, w zawodach: technik hotelarstwa, reklamy, logistyk, informatyk, budownictwa i mechanik.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz