Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 8: "Rynek Pracy" Działanie 8.1: " Projekty Powiatowych Urzędów Pracy" realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: AKTYWIZACJA OSÓB 30+ W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2020-2021

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz