Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Uroczyste przecięcie wstęgi miało dziś miejsce podczas otwarcia drogi powiatowej relacji Łęczyca – Piskorze.

W uroczystości udział wzięli: Anna Kolibek - Starosta Górowski, Andrzej Rogala - Wicestarosta Górowski, Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, Paweł Niedźwiedź – Burmistrz Wąsosza, Anita Sierpowska – Wójt Gminy Jemielno, Michał Frąckowiak – zastępca Wójta Gminy Niechlów, Wojciech Rajewski – Prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna, wykonawca robót, Marian Deluga – inspektor nadzoru, radni Powiatu Górowskiego oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej.
 
Starosta Anna Kolibek podziękowała wykonawcy prac i inspektorowi nadzoru. Całkowita wartość inwestycji długości 2,46 km to 766 485,57 złotych. 50 procent tej kwoty, czyli 383 242,78 złotych pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast druga połowa z budżetu Powiatu Górowskiego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz