Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Rusza Dolnośląska Akademia Samorządu 2020 organizowana przez Fundację Merkury we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienia wiedzy na temat samorządu terytorialnego wśród młodzieży.

W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 5 osób w wieku 15-22 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, radni Młodzieżowej Rady Gminy, Miasta lub Powiatu, albo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego, Ochotniczej Straży Pożarnej lub będące wolontariuszami, albo niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które mają pomysł zrealizowania wspólnie jakiejś inicjatywy w obszarze tematycznym samorządu terytorialnego. Każda z grup inicjatywnych może zaangażować znaczenie większą liczbę osób w celu realizacji podjętej inicjatywy, ponadto uzyskać wsparcie od opiekunów merytorycznych np. nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury itp. Udział w projekcie to szansa otrzymania dofinansowania w kwocie do 1500 zł na realizację pomysłu. Przynajmniej 10 ze zgłoszonych inicjatyw młodzieżowych otrzyma wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego.

16 września w Pracowni Historii w Górze odbyło się spotkanie młodzieży górowskich szkół z prezesem Fundacji Merkury panem Waldemarem Weihsem. Miało ono charakter informacyjny i warsztatowy. W trakcie jego trwania młodzież została zapoznana z ideą i krótką historią projektu oraz sposobem zgłaszania własnych inicjatyw. Następnie odbyły się warsztaty mające na celu opracowanie zarysu projektu przez poszczególne grupy inicjatywne. W zebraniu wzięła udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego kl. IIIc (Anna Żmiejewska, Klaudiusz Zieliński i Błażej Kordiak) oraz Zespołu Szkół w w Górze (uczennice Liceum Ekonomicznego) wraz z opiekunami merytorycznymi panem Tomaszem Woźniczką i panią Anną Wiejak. Uczniowie obydwu szkół stworzyli własne zespoły, które opracują dwa różne projekty. Wkrótce poznamy efekty pracy obydwu grup inicjatywnych i mamy nadzieję, że pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny i uzyskają wsparcie finansowe organizatorów.

Spotkanie zostało zorganizowane przy pomocy ze strony Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza.

Terminarz konkursu:

- Zgłoszenia inicjatyw do 26 września 2020 r.

- Ogłoszenie wyników konkursu do 28 września 2020 r.

- Wyjazdowe szkolenie 3.dniowe w dniach 2-4 października 2020 r. (chyba, że ograniczenia epidemiologiczne nie pozwolą na to)

- Realizacja inicjatyw z dofinansowaniem: 5 październik - 15 grudzień 2020 r.

- Konferencja laureatów we Wrocławiu - jeden dzień w okresie 16-30 grudnia 2020 r.

Tomasz Woźniczka

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz