Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 800 w sali narad nr 1 Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1.

W porządku obrad proponuję:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2020 – 2038.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2020 r.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1090D o przebiegu Niechlów – Łękanów, długość 5,583 km, kategorii drogi powiatowej.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1097D, o przebiegu Luboszyce Małe – Ciechanów, długość 4,880 km, kategorii drogi powiatowej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1109D, o przebiegu Świniary – Borowno, długość 3,834 km, kategorii drogi powiatowej.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogę o przebiegu od drogi krajowej nr 36 (obwodnica Rawicza) do granicy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.
 12. Informacja w sprawie realizacji budżetu za I - sze półrocze 2020.
 13. Informacja z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu za 2019 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 Materiały na XX sesję Rady Powiatu Górowskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

 (-)  Ryszard Wawer

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz