Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Górze informuje,

Starostwo Powiatowe w Górze,  wykorzystując działający Geoportal Powiatu Górowskiego w module obsługującym on-line wykonawców prac geodezyjnych,  uruchomiło możliwość przekazywania operatów geodezyjnych w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w Ośrodku.

Wprowadzone rozwiązanie stanowi ważny punkt w rozwoju geodezji. Ułatwi  pracę nie tylko wykonawcom, ale również Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej. Zostanie skrócony czas przekazywania i przyjmowania operatów geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego. Operaty w formie elektronicznej nie wymagają skanowania dokumentów, ułatwiają weryfikację, a następnie natychmiastową publikację w Internecie tych materiałów dla innych geodetów. Geodeci nie muszą już osobiście zdawać operatów w urzędzie, co ma niebagatelne znaczenie w obecnych czasach pandemii. Wyeliminowanie tradycyjnych operatów w formie papierowej korzystnie wpłynie na nasze środowisko. Zachęcamy wszystkich do stosowania tego rozwiązania.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz