1. Schemat organizacyjny

2. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

3. Wydział Finansowy

4. Wydział Bud., Arch., i Ochrony Środowiska

5. Wydział Geodezji i Katastru

6. Wydział Komunikacji i Dróg

7. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

8. Biuro Zarządzania Kryzysowego

9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

10. Geolog Powiatowy

11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

12. Stanowisko ds. zamówień publicznych

13. Archiwista

14. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

15. Ochrona Danych Osobowych

16. Informatyk

17. Kontakty - pliki do pobrania

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz