Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

W Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu odbył się zjazd rodzin, którego celem było spotkanie mieszkańców z swoimi bliskimi i przyjaciółmi. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele: Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze z Kierownik Edytą Żmiejewską, Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze, DPS w Rogowie, Szkoła Podstawowa w Sicinach wraz z Dyrektor Dorotą Szostek.

 

Zjazd rozpoczął się uroczystą Msza Świętą odprawioną wyjątkowo przez zaproszonego gościa i przyjaciela domu ks. Bartłomieja Polańskiego, który od niedawna został przełożonym Inspektorii Wrocławskiej Salezjanów na lata 2022- 2028. Następnie wszystkich przybyłych gości przywitał serdecznie Dyrektor DPS we Wronińcu Piotr Grochowiak, który w trakcie wystąpienia przeczytał przesłany na jego ręce list gratulacyjny od Starosty Górowskiego Urszuli Szmydyńskiej. Po uroczystym przywitaniu odbyła się część artystyczna. Dzieci z Zespołu Wokalnego „Wesołe Chochliki,, z Sicin, a następnie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Górze wystąpiły z koncertem piosenek. Na zakończenie podopieczni DPS we Wronińcu zaprezentowali kilka utworów muzycznych przygotowanych w trakcie prowadzonej terapii muzycznej,

Po udanej prezentacji wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i obiad w formie grilla. Nie zabrakło również zabawy przy muzyce, konkursów np. rzut kaloszem i kapeluszem. W trakcie spotkania na specjalnie przygotowanym stoisku była możliwość oglądnięcia prac wykonanych w czasie prowadzonych zajęć terapeutycznych z mieszkańcami. Całe spotkanie miało na celu podtrzymanie i pogłębienie więzi rodzinnych z najbliższymi.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl