Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2021 roku”

Uchwałą Nr 85/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z Uchwałą Nr 84/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Górowskiego w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego
w 2021 roku”, powołuje następujące osoby:

Andrzej Rogala - przewodniczący

Wiesław Pospiech - wiceprzewodniczący

Piotr Wołowicz - członek

Jerzy Bajor - członek

Arkadiusz Wysokiński - członek

Plik do pobrania: uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.pdf

Zgodnie z Uchwałą Nr 77/2020 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 28 października 2020 r. w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2021 roku”, powołuje się następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1. Jerzy Bajor – zgłoszony przez Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina i Trzeźwość” ul. Sosnowa 2/3, 56-200 Góra,

2. Arkadiusz Wysokiński – zgłoszony przez Stowarzyszenie Samarytanin, Skwer Ks. St. Chłopeckiego 1A, 56-200 Góra.

Wybrani kandydaci spełniają wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze.

Protokół

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2021 roku”.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz