Do zadań informatyka należy w szczególności:

  1. Koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie.
  2. Opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie.
  3. Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej.
  4. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
  5. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie.
  6. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
  7. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w Starostwie
  8. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl