Zarządzenie nr 15/2024 Starosty Górowskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie dokonania darowizny, na rzecz Gminy Wąsosz, udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Wąsosz i Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Wąsosz

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę z dnia 8 11 2023 r 

Zawiadomienie Starosty Górowskiego 05.10.2023

Informacja o wyniku przetargu 25.09.2023

Obwieszczenia Starosty Górowskiego o wszczęciu postępowania o nieuregulowanym stanie prawnym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Zarządzenie nr 34/2023 Starosty Górowskiego z dnia 11 września 2023 r.

Ogłoszenie o pierwszy przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Górowskiego, położonej w m. Góra, gmina Góra, numer działki 1014/7

Wykaz nieruchomości do oddania w najem

Uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 40/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki numer 1014/7 w Górze z powiatowego zasobu nieruchomości i wywieszenia wykazu nieruchomości

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - nieuregulowany stan prawny

Informacja o wyniku II przetargu

Informacja o drugim przetargu

Informacji o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu z dnia 23 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości Skarbu Państwa 23-01-2023

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w drodze darowizny Gminie Wąsosz

 

Decyzja o ustalenie odszkodowania - nieuregulowany stan prawny

Wykaz nieruchomości Uchwała Zarządu nr 92

Wykaz nieruchomości Uchwała Zarządu nr 93

Wykaz nieruchomości Uchwała Zarządu nr 94

Wykaz nieruchomości - Zarządzenie Starosty nr 50/2022

 

Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Armii Polskiej 8 - nr 23 i 24

Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Armii Polskiej 8 - nr 27, 28, 29, 30, 31 i 32

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, położonej w miejscowości Wąsosz przy ul. Korczaka 6

 

Uchwały Zarządu Powiatu Górowskiego

Uchwała ZPG nr 25/2022

Uchwała ZPG nr 26/2022

 

Zarządzenia Starosty Górowskiego

Zarządzenie nr 28/2022

Zarządzenie nr 29/2022

 

Ogłoszenia Starosty Górowskiego:

Ogłoszenie Starosty Górowskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik

- wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości

- ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

- wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

- wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

- wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

- wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

- wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym do wykonania Uchwały nr XXXII/223/2021 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Sporządzono na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

- wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Górowskiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatny najem dotychczasowemu najemcy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym do wykonania Uchwały Zarządu Powiatu Górowskiego Rady Powiatu Górowskiego nr 89/2021 z dnia 29 października 2021 r.

- Wezwanie na rozprawę GN.6821.39.1.2021

- Wezwanie na rozprawę GN.6821.38.4.2021

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl